O mně

Od malička mě baví objevovat nová místa, příběhy a inspirovat ostatní. Můj zájem o přírodu mě zavál na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Bavilo mě cestování, bádání a objevování. Díky práci ve Sdružení TEREZA, společnosti Centre for Modern Education a spoustě dobrovolnických aktivit jsem objevila, co mě opravdu baví -  vzdělávání. Roční stáž ve Velké Británii pak přinesla jeden zásadní impuls. Díky spolupráci s místním muzeem (a návštěvám řady dalších) jsem si uvědomila, jak velký je potenciál podobných institucí v celoživotním vzdělávání. A napadala mě řada otázek...

Proč naše muzea vypadají a fungují úplně jinak než ta britská? Zaspali jsme u nás dobu? S podobnými otázkami přišla motivace vzdělávat se a dozvědět se více.     A hlavně velká chuť začít věci měnit...

Pracovní zkušenosti

5 let jsem pracovala ve Sdružení TEREZA jako koordinátorka projektů a lektorka programů. Naučila jsem se toho spoustu při přímé práci s dětmi, studenty i pedagogy. Seznámila jsem se s řadou moderních pedagogických přístupů. Ve společnosti Centre for Modern Education jsem se dále věnovala inovativním formám vzdělávání.  A často právě v muzeích - se svým týmem jsem připravila mimo jiné kompletní vzdělávací obsah pro výstavu Národního muzea Příběh planety Země. Řídila jsem také řadu evropských projektů - např. Krajina za školou - Transfer inovací, do kterého bylo zapojeno 7 zemí. Velkým impulsem pro mě byl roční pobyt ve Velké Británii. Jeden rok jsem zde rozvíjela projekty postavené na místně zakotveném učení. Důležitou pracovní zkušeností pro mne byla také práce na letní kampani v bristolské Zoo. Ta změnila můj pohled na to, jak komunikovat environmentální témata návštěvníkům.

Cennou zkušeností pro mě byly i dobrovolnické aktivity a externí spolupráce s různými organizacemi (British Council, Instruktoři Brno, Hnutí GO!, ČNA Mládež v akci a další). Díky nim využívám ve své práci prvky neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.

Vzdělání

"Formálně" jsem vystudovala obor Ochrana životního prostředí na Univerzitě Karlově. Ještě důležitější školou pro mne ale byly zahraniční stáže (Finsko, Rakousko, Velká Británie, Holandsko, Estónsko). Každá z nich mi otevřela nové úhly pohledu. Vzdělávání vnímám jako neustálou součást mé práce. Z řady kurzů, které jsme absolvovala pro mě byly nejpřínosnější Respektovat a být respektován, Innovative learning forum, Formela Teoprax - teorie a praxe neformálního vzdělávání,
Kritické myšlení a globální témata, Typologie osobnosti a Nenásilná komunikace. Dále zážitkové kurzy Prázdninové školy Lipnice a Instruktorů Brno. A samozřejmě různé kurzy, setkání a konference věnované přímo interpretaci místního dědictví.

Mám osvědčení Certified Interpretive Writer (udělované organizací Interpret Europe).

Více o mně najdete například na profilu na Linkedinu zde. Nebo mi napište a potkejme se osobně :-)

ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ


Jsem členkou Sdružení pro interpretaci místního dědictví a celoevropské sítě Interpret Europe.